РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Вече 140 години във Велико Търново съществува музей, развива се музейното дело. Регионален исторически музей – Велико Търново е гордост не само за Старопрестолния град, но и за страната. Фондовете му пазат 142 000 паметници на културата с регионално, национално и световно значение.

РИМ – Велико Търново разполага с множество музейни обекта, всекои от които със свой забележителен облик, значиммост и принос към българската памет.

Археологически музей – представена е експозицията „Търновград – столица на България XII – XIV век“. Намира се западно от площада „Съединение“. Изложените в нея археологически паметници илюстрират хилядолетна история и култура не Великотърновския регион, като акцентът е поставен върху периода, когато градът е столица българската средновековна държава.

Музей „Възраждане и Учредително събрание“ – намира се в северната част на площад „Съединение“ в гр. Велико Търново. Експозицията е представена в сградата на стария турскии конак на трите и етажа.

Музей „Нова и най-нова история“ – намира се в непосредствена близост до музея затвор. В една от залите му е експонирана временната изложба Велико Търново и българската държавност.

Затворът – музей се намира южно от изградения през 1872 г. Майстор колю Фичето конак, в който сега се помещава експозицията „Възраждане и Учредително събрание“. Експозицията е разгърната в приземния и на първия етаж. Направена е възстановка на интериора на три от килиите и карцера, функционирали по времето на борбите за национално освобождение.

Сарафкината къща се намира на улица „Гурко“ във Възрожденската част на гр. Велико Търново. Построена е през 1861 г. Предназначена е била за жилище и работно място на Димо Сарафина. Южната част, която е към река Янтра е пететажна, а северната – откъм улица „Гурко“ – двуетажна.

Къща – музей „Петко Рачев Славейков“ – реставрирана през 1971 г. Пред нея е поставен паметник, изработен от скулптора Благой Илиев.

Архитектурно – музеен резерват „Арбанаси“ – най-ранните сведения са от края на XV – началото на XVI век. През този период то е владение на висши сановници в Османската империя. В годините след 1541, селището става собственост на великия везир на империята – Рустем паша.

Музей „Констанцалиева къща“ – един от най-забележителните и представителни паметници на жилищната архитектура в с. Арбанаси. Първоначалното и играждане се отнася към края на XVII в. В следващите столетия жилищната сграда претърпява няколко преустройства, довели до вида, в който я виждаме днес.

Архитектурно музеен резерват „Царевец“ – уникален паметник на културата, пресъздаващ историята от времето на Второто българско царство (XII – XIV век)

Църквата „свти 40 мъченици“ - Църквата е най-известният средновековен български паметник във Велико Търново. Построена е и стенописана по времето на българския цар Иван Асен II върху по-малка църква вероятно посветена на Богородица, в чест на голямата му победа в Битката при Клокотница на 9 март 1230 г. (деня на Свети 40 севастийски мъченици) над епирския деспот Теодор Комнин. През XIII-XIV век е главна църква на манастира „Великата лавра“.

Църква „Свети Петър и Павел“, Велико Търново – намира се в северното подножие на крепостта „Царевец“. Издигането му се свързва с акта на пренасяне на мощите на св. Йоан паливотски от цар Калоян в столичния Търновград през 1204 г.

Църква „Свети Димитър“, Велико Търново – разположена е в източното подножие на крепостта „Трапезица“. Историческите сведения я свързват с обявяването на въстанието на братята Асен и Петър, довело до възстановяването на българската държава през 1186 г.

Църква „Свети Георги“, Велико Търново – разположена е в източното подножие на крепостта „Трапезица“. Във вида, достигнал до наши дни, храмът е изграден в началото на XVII век.

Църква „Рождество Христово“, Арбанаси – храмът се намира в югозападната част на Арбанаси. Представлява масивно изградена каменна постройка с размери 28,80 х 10,40 м., подслонена под широките скатове на трискатен керемиден покрив. Църквата има сложна и продължителна история.

Църква „Свети Архангели Михаил и Гавраил“, Арбанаси - във вида, достигнал до наши дни, храмът е изграден в последната трета на XVII век. Църквата има сложна архитектурно-композиционна схема. Входът е към вътрешността на храма и е от запад. Същинската църква се състои от олтар., наос и притвор, ситуирани последователно.

Църква „Свети Димитър“, Арбанаси – храмът е разположен в сегашната централна част на село Арбанаси. Представлява издължена по оста изток-запад масивна каменна постройка, покрита с двускатен покрив

Църква „Свети Георги“, Арбанаси – храмът се намира в югозападната част на с. Арбанаси. Представлява масивно изградена каменна постройка с размери 21 х 10,05 м., покрита с двускатен покрив.

Църква „Свети Атанасий“, Арбанаси – храмът е разположен в североизточната част на с. Арбанаси. Представлява масивно изградена каменна постройка, покрита с двускатен покрив и размери 18,35 х 10,64 м.


ВИЖТЕ АКТУАЛНИТЕ ПАКЕТИ ЗА ПЕРИОДА

контакти
гр. Велико Търново, ул. Сава Пенев 1
Тел: 062 615555, Факс: 062 603850
e-Mail: hotel.premier@abv.bg
Skype: premier.hotel
Резервация
Оферти и събития